Procesní přístroje
Indikátory

Indikátor
Široká škála indikátorů firmy Gefran představuje spolehlivé a přitom jednoduché řešení zobrazení hodnot měřených veličin.
Základní parametry indikátorů: nastavitelné digitální výstupy, alarmy, vstupy pro start/stop a nulování, čítače, časovače, jednosměrný/obousměrný kodér, automatická kalibrace, korekce vstupních dat křivkou, možnost propojení přes sériovou linku, ochrana nastavení heslem, zjišťování maxim, minim, atd.
Připojitelné vstupy: termočlánky (J, K, R, S, T, B, E, N, L-GOST, U, G, D, C, uživ. a další); odporový teplotní článek Pt100, Pt100J, 2/3 drát; PTC a NTC termistory; proudové nebo napěťové signály stejnosměrné i střídavé; potenciometr; tenzometrický můstek; frekvenční signál a další.
    Regulátory

Regulátor
Regulátory firmy Gefran mají všeobecné použití a jsou určeny pro všechny druhy aplikací v průmyslové automatizaci. Jednoduchá obsluha a snadná instalace umožňují znatelně zkrátit dobu instalace.
Základní parametry regulátorů: přesnost lepší než 0.2% rozsahu, univerzální analogový vstup nastavitelný z panelu, propojení přes sériovou linku, nastavitelné alarmy, ochrana nastavení heslem, automatické nastavení, soft-start, analogový výstup, indikace zkratu, Modbus protocol, auto-diagnostika, kaskádní regulace, poměrová regulace, digitální vstupy a výstupy, atd.
 
  Časovače a čítače

Čítač
Čítače firmy Gefran jsou navrženy pro aplikace, u kterých je nutné nasazení spolehlivých zařízení pro měření časových intervalů, vytváření časových pulsů a měření frekvencí.
Základní parametry: vstup od mechanického kontaktu, 2/3 drátového snímače, AC napětí; rozlišení 1ms, pět přednastavení pro čítač, zálohování pro případ výpadku napájení, atd.
   
   

Relé v pevné fázi

Relé v pevné fázi (SSR)
V této oblasti nabízí firma Gefran sortiment od jednouchých relé pro nominální proud 10 A až 120 A až po mikroprocesorem řízené zdroje, které mohou být ovládány přes sériovou linku z řídicího systému.

 
  Řídicí systém Gefran

Dotykový display Digistar
Sortiment výrobků firmy Gefran doplňuje i vlastní řídicí systém na bázi PLC dle standardu IEC1131. Jde o stavebnicový systém s řadou volitelných modulů.
Firma Gefran nabízí také průmyslové PC s dotykovým displejem, které je možné nasadit i v náročnějších aplikacích a provozech.