Řídicí systémy GRIFO
Pro český trh zajišťujeme dodávky náhradních dílů a servis italských řídicích systémů Grifo.

Single Europe Size

GPC188F
Jde o nejvýkonnější řadu řídicích systémů v sortimentu firmy Grifo. Systém je postaven na sběrnici Abaco BUS, na kterou může být napojeno až 21 karet. Sběrnice je umístěna v technologické vaně do které se jednotlivé karty zasouvají. Toto uspořádání umožňuje připojit současně až 320 vstupů a 320 výstupů. Adresy jednotlivých karet se nastavují pomocí přepínače DIP.

Řídicí karty jsou postaveny na procesorech: i80C188, 80C451, 80535, 84C15, Dallas 80C320, M68000. Mezi základní parametry těchto karet patří: paměť až 2MB celkem, sériová EEPROM, FLASH EPROM, zálohovaná RAM, kmitočet až 22MHz, PWM, watch dog, LCD interface, hodiny reálného času, čítače a časovače, 2 sériové linky (RS232/422/485, proudová smyčka) a další.

Zkrácený přehled karet řady Single europe size: digitální vstupy a výstupy, univerzální analogové vstupy, analogové výstupy, karta sériových linek (až 8), karty řízení os, karta s univerzálním autonomním regulátorem, video výstup, slot pro PCMCIA paměťové karty, multiplexer analogových vstupů a další.

   

Řídicí systém řady 3-type

GPC883 + ZBR246
Systém je určen pro aplikace o třídu menší než řada Single europe size. Výhodou je, že procesorové karty jsou ale použitelné pro řízení jednoduchých aplikací již samy bez dalších karet. Je postaven na sběrnici Abaco I/O BUS, na kterou může být napojeno pouze několik karet (max. cca 4). Tyto karty jsou umístěny v korytě Weidmüller na DIN liště. Toto uspořádání umožňuje připojení maximálně desítek vstupů a výstupů. Adresy jednotlivých karet se nastavují pomocí přepínače DIP.

Řídicí karty jsou postaveny na procesorech: 80C188ES, 84C15, Z8S180, 80C32, 80C320, 80C552. Mezi základní parametry těchto karet patří: paměť až 1MB, sériová EEPROM, FLASH EPROM, zálohovaná RAM, kmitočet až 40MHz, až 34 TTL vstupů/výstupů, PWM, watch dog, RTC, čítače a časovače, CAN, 2 sériové linky (RS232/422/485, proudová smyčka), A/D převodníky (až 11 převodníků, 12 bitů), LCD interface a další.

Zkrácený přehled rozšiřujících karet řady 3-type: digitální vstupy a výstupy, řízení os, analogové vstupy a výstupy, CAN sběrnice, karta sériových linek.

 
  Řídicí systém řady 4-type

GPC884
Jde o levnější variantu řady 3-type určenou pro řízení malých aplikací. Systém je opět postaven na sběrnici Abaco I/O BUS, na kterou může být napojeno několik rozšiřujících karet, které jsou umístěny v korytě Weidmüller na DIN liště.

Řídicí karty jsou postaveny na procesorech: 80C188ES, ATmega103, 68HC11, 84C15, Z80195, 80C32, 80C320, 80C552. Mezi základní parametry těchto karet patří: paměť 512kB, sériová EEPROM, FLASH EPROM, zálohovaná RAM, kmitočet až 40MHz, až 18 TTL vstupů/výstupů, PWM, watch dog, RTC, čítače a časovače, 2 sériové linky (RS232/422/485, proudová smyčka), A/D převodníky a další.

Zkrácený přehled rozšiřujících karet řady 4-type: digitální vstupy a výstupy, řízení os, analogové vstupy a výstupy, CAN sběrnice, karta sériových linek.

   
    Řídicí systém řady M-type

GPC M-63
Jde o řídicí systém určený k nejjednodušším aplikacím nebo k distribuovanému řízení. Každá karta má až 16 digitálních vstupů a až 8 digitálních výstupů, A/D či D/A převodník, sériovou linku, RTC, FLASH EPROM, RAM, zálohovanou RAM, sériovou EEPROM. Karty jsou postaveny na procesorech 80C32, 89C4051, 89C52.
 
  Řídicí systém blokový

GPC15R
Systém je určen pro řízení malých aplikací, řídicí karta obsahuje digitální vstupy a výstupy, sériové linky a další. Rozšíření je možné přes sběrnici Abaco I/O BUS. Napájení je ze sítě 230VAC. Karty jsou umístěny v korytě Weidmüller na DIN liště.

Řidící karty jsou postaveny na procesorech: 84C15, 146805, 84C011, 68HC11, 80C552. Mezi základní parametry patří: paměť až 1BM, sériová EEPROM, FLASH EPROM, zálohovaná RAM, kmitočet až 33MHz, až 44 TTL vstupů/výstupů, PWM, watch dog, čítače a časovače, 2 sériové linky (RS232/422/485, proudová smyčka), A/D převodníky, LCD interface, uživatelský přepínač DIP a další.

Zkrácený přehled rozšiřujících karet řady 4-type: digitální vstupy a výstupy, řízení os, analogové vstupy a výstupy, CAN sběrnice, karta sériových linek.

   
    Řídicí systém Grifo Mini Modul (GMM)

GMB HR168
Jde o systém pro řízení nejmenších aplikací. Základem jsou moduly se vstupy a výstupy, sériovými linkami a napájením, do kterých se vkládají řídicí moduly. Tato řada je nejnovějším produktem firmy Grifo a je neustále doplňována, proto doporučujeme kontaktovat distributora, nebo se informovat o novinkách na WWW stránkách firmy Grifo.
 
  Human-Machine-Interace (HMI)

QTP G28
Firma Grifo vyrábí a dodává širokou škálu klávesnic a displejů pro průmyslové prostředí Quick Terimnal Panel (QTP). Tyto displeje a klávesnice jsou připojitelné k řídicímu systému přes sériovou linku. Mají programovatelnou paměť, do které je možno nahrát přednastavené zprávy, které je možno vyvolat povelem poslaným přes sériovou linku, nebo zobrazovat znaky poslané přes sériovou linku.

Terminály se dodávají samostatně (pouze displej s řízením a klávesnice) nebo umístěné v montážním krytu.

U řady Single europe size jsou k dispozici i karty pro připojení monitoru.

   
Příslušenství

ABB05
Firma Grifo dodává svým zákazníkům veškeré potřebné příslušenství jako jsou kabely, nástroje pro ladění programů, napájecí karty, sběrnice, prototypové desky a další.
Zdarma je k dispozici komunikační SW na PC. V rámci dodávky řídicích desek je zdarma i operační systém.