Řízení malých vodních elektráren (MVE)

MVE Khari (Pákistán)
Zvláštní postavení v našem výrobním programu zaujímají aplikace v oblasti malých vodních elektráren, kterými se divize v Brně zabývá. V součinnosti s firmou ČKD Blansko engineering jsme realizovali dodávky elektrovýbavy vodních elektráren do České republiky, Bulharska, Maďarska, Slovenska a Pákistánu. Jedná se o řízení vodních turbín Francisovy a Kaplanovy pro malé výkony do 5 MW. Zatím největší dodávkou byla realizace MVE Khari v Pákistánu-Kašmíru, kde jsme realizovali vysokonapěťovou část (11 kV) elektrárny, veškeré řízení a elektrovýbavu.

Aktivita firmy v oblasti MVE má vzrůstající tendenci a v současné době se podílíme na několika tendrech pro zahraniční zákazníky.