Profil divize IVAR a.s. Brno

Montážní linka PH
Brněnská divize firmy Ivar byla založena v roce 1991 skupinou odborníků v oblasti elektrotechniky, automatizace a měřicí techniky. Její činnost je zaměřena do čtyř základních oblastí: vývoj a výroba jednoúčelových strojů a linek, automatizace výroby stavebních hmot a dílců, vývoj a výroba speciálních měřicích a řídicích zařízení, distribuce výrobků zahraničních firem.
   
Křížový stůl
Firma IVAR a.s. se problematikou řízení jednoúčelových strojů a linek zabývá již řadu let a úspěšně realizovala několik desítek aplikací jak v České republice tak i formou subdodávek do zahraničí. V rámci této aktivity realizujeme dodávky elektro-výbavy jak řídicí tak i silové. Dále zajišťujeme konstrukční a výrobní dodávky mechanických součástí strojů i linek včetně mezioperační manipulace.
 
 
Cementová sila
Problematika výroby stavebních hmot a dílců je jednou z nejstarších, kterou divize IVAR a.s. Brno realizuje. Zajišťujeme komplexní realizace jak nových provozů paneláren, pórobetonek, výroben lisovaného betonového zboží, tak i rekonstrukce starších technologií. Vzhledem ke zkušenému týmu odborníků, kterými firma disponuje, řešíme tuto tematiku od koncepčních návrhů až po komplexní realizaci na klíč.
   
   
Hlubinná sonda
Vzhledem ke zkušenému týmu odborníků z oblasti elektroniky, divize zajišťuje na objednávku vývoj a výrobu speciální měřicí techniky. Byly realizovány projekty do oblasti plynárenství, naftového průmyslu, jaderné energetiky a pro armádu ČR. Tyto práce dále pokračují a zvyšuje se jejich objem zvláště v oblasti vývoje a výzkumu.