Podvěsná doprava betonové směsi

Vozík 1
Firma IVAR a.s. dodává systémy podvěsné dopravy pro distribuci betonové směsi od míchačky k jednotlivým odběrným místům (automatické lisy, ruční výroba). Systém je vhodný především pro suché směsi na výrobu lisovaného zboží, protože oproti pásovým dopravníkům nedochází k separaci jednotlivých složek materiálu během dopravy.

Vozík 2
Kromě dodání nového systému provádíme také renovace starších technologií (Rekers).
Dopravní systém je vybaven vlastním řídicím systémem, který je napojen na řízení betonárny. Na odběrných místech jsou umístěna tlačítka pro objednávání dávek betonu. Receptury, které se mají na jednotlivá pracoviště dopravit, jsou specifikována v řídicím systému mísícího jádra. Počet odběrných míst není omezen.