Automatizace stavební výroby

Věžová betonárna Fino trade
Firma IVAR a.s. zajišťuje komplexní realizace jak nových provozů betonáren, paneláren, pórobetonek, výroben lisovaného zboží, tak i rekonstrukce starších technologií. Projekty řešíme od koncepčního návrhu až po kompletní realizaci na klíč. Dodáváme také jednotlivé části technologií.

Řadová betonárna
Dodáváme zásobníky a váhy kameniva dle dispozičních možností konkrétní aplikace. Zásobníky osazujeme na přání snímači aktuální zásoby jednotlivých frakcí a alarmem při dosažení minimální či maximální zásoby. Váhy kameniva tenzometrické buď formou samostatné váhy nebo váženého skipu. Vážení součtové.

Cementová sila
Dodáváme cementová sila s obsahem od 30 do 120 tun vybavené spolehlivými stavoznaky minima a maxima. Provzdušňovací systém pro zlepšení dávkování a oklepávací filtry odprášení.
Váha cementu tenzometrická součtová 2 až 4 druhy cementu podle velikosti váhy. Místo jednoho druhu cementu je možné použít mikroplnivo např. popílek pro snížení spotřeby cementu.